Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư

10 tháng trước Chia sẻ

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Mộc Châu Tour. Để sử dụng Ứng dụng, vui lòng đọc kỹ và chấp thuận các Điều khoản, chính sách dưới đây. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng và đăng ký quảng cáo trên ứng dụng Mộc Châu Tour, vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần IGB qua hotline 0788 599 399 câu hỏi về chính sách cho các hoạt động trên ứng dụng, vui lòng liên hệ với UBND huyện Mộc Châu qua hotline 0947 866 040 hoặc gửi thư về địa chỉ email contacts@mocchautour.vn để được giải đáp.

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Ứng dụng du lịch thông minh huyện Mộc Châu do Công ty Cổ phần IGB phát triển và UNBD huyện Mộc Châu vận hành. Thành viên tham gia là cơ quan quản lý du lịch – UBND huyện Mộc Châu phụ trách về các khu du lịch trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp và khách du lịch (“Người dùng”).

- Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua ứng dụng Mộc Châu Tour phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

(1)    Các điều khoản sau đây (“Điều khoản dịch vụ”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi UBND huyện Mộc Châu cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và UBND huyện Mộc. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản thông qua ứng dụng Mộc Châu Tour (“Tài khoản”). Khi chúng tôi viết “bạn” hoặc “của bạn”, chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản đăng ký Dịch vụ.

(2)    Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi UBND huyện Mộc Châu hoặc các Chi nhánh của chúng tôi. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.

(3)    Tất cả các nội dung trong Điều Khoản Dịch Vụ này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Dịch Vụ này. 

2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Thông tin chung

- Tiền thân của UBND huyện Mộc Châu là Chi bộ Mộc Châu (ra đời từ T4/1947). Cho đến nay, UBND huyện Mộc Châu đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vào 7 lĩnh lực quan trọng: Y tế, Giáo dục, Giao thông, Văn hóa – Thể thao và du lịch; Hành chính công; Thương mại; Dịch vụ. Trong đó, Du lịch đang là mũi nhọn. 

2.2. Định nghĩa chung

- Người Bán (Điểm chấp nhận thanh toán): là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh gia đình, các thương nhân, cá nhân nhỏ lẻ được UBND huyện Mộc Châu đồng ý cho phép sử dụng Dịch Vụ do UBND huyện Mộc Châu và các bên liên quan cung cấp. Thông qua ứng dụng Mộc Châu Tour, (các) Người Bán tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu và thực hiện hoạt động khác nhằm cung cấp Sản phẩm đến Người Mua. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp các công cụ để Người Bán có thể ghi nhận các giao dịch đơn hàng, thu chi và quản lý cửa hàng và các giao dịch nợ gối đầu trong quá trình tổ chức kinh doanh, mua bán.

2.3. Người Dùng: bao gồm cả Người Bán và Người Mua

- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ. Thành viên có thể tạo tài khoản để sử dụng hoặc hoạt động. Thành viên có thể nhận thông tin về sản phẩm và các chương trình hoạt động.

2.4. Ban Quản trị

- Ban Quản trị là nhóm phát triển và vận hành ứng dụng quản trị và kinh doanh du lịch, được UBND huyện Mộc Châu ủy quyền chịu trách nhiệm phụ trách và quản lý Dịch Vụ và các vấn đề liên quan.

2.5. Quyền riêng tư

- UBND huyện Mộc Châu coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi Người Dùng, UBND huyện Mộc Châu cung cấp Chính Sách Bảo Mật riêng để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của UBND huyện Mộc Châu. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức UBND huyện Mộc Châu thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng (“Thông Tin Người Dùng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên mocchautour.vn, Người dùng:

- Cho phép UBND huyện Mộc Châu thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Dùng cho mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm và công tác chăm sóc khách hàng, như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

- Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên ứng dụng Mộc Châu Tour sẽ thuộc sở hữu của bạn; và bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ các dữ liệu này bất cứ lúc nào.

- Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

- Trường hợp Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Dùng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành. 

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


- UBND huyện Mộc Châu trao cho Thành Viên quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang mocchautour.vn đều thuộc sở hữu của UBND huyện Mộc Châu và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang mocchautour.vn được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào trang được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Quản trị và Kinh doanh Du lịch và Nội Dung của trang. 

- Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ của ứng dụng quản trị và kinh doanh du lịch và Nội Dung của ứng dụng. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của ứng dụng Mộc Châu Tour trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND huyện Mộc Châu. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của UBND huyện Mộc Châu khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của UBND huyện Mộc Châu (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

- Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi UBND huyện Mộc Châu tới Người Dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. UBND huyện Mộc Châu bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi UBND huyện Mộc Châu theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi UBND huyện Mộc Châu.

4. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

(1) Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách nhập số điện thoại cá nhân của bạn như là một tên đăng nhập (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà UBND huyện Mộc Châu cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. UBND huyện Mộc Châu không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà UBND huyện Mộc Châu cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của UBND huyện Mộc Châu.

(2) Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập và (c) thông báo ngay lập tức với UBND huyện Mộc Châu nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Dùng.

(3) Bạn đồng ý rằng UBND huyện Mộc Châu có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Ứng dụng Mộc Châu Tour bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (h) có hành vi gây hại tới những Người Dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của UBND huyện Mộc Châu. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

(4) Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến UBND huyện Mộc Châu hoặc email hỗ trợ contacts@mocchautour.vn. Tuy nhiên, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với UBND huyện Mộc Châu sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

(5) Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại UBND huyện Mộc Châu nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

(1) Quyền được phép sử dụng ứng dụng Mộc Châu Tour có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, UBND huyện Mộc Châu có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng bằng hoặc không cần thông báo.

(2) Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ UBND huyện Mộc Châu

Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

Truy cập Trang mocchautour.vn, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi mocchautour.vn, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

Chỉnh sửa Nội Dung của Người Dùng khác.

Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của UBND huyện Mộc Châu;

Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được UBND huyện Mộc Châu áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi UBND huyện Mộc Châu;

Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào; tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại virus, worm, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Dùng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Dùng khác,

Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Dùng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với UBND huyện Mộc Châu;

Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

Xâm phạm các quyền của UBND huyện Mộc Châu, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm.

(3) Người Dùng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải UBND huyện Mộc Châu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang mocchautour.vn. Người Dùng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang mocchautour.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. UBND huyện Mộc Châu sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang mocchautour.vn.

(4) Người Dùng thừa nhận rằng UBND huyện Mộc Châu và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang mocchautour.vn bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. UBND huyện Mộc Châu có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp UBND huyện Mộc Châu nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Dùng khác; (iii) trong trường hợp UBND huyện Mộc Châu nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. UBND huyện Mộc Châu có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Dùng của UBND huyện Mộc Châu, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Dùng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Dùng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi UBND huyện Mộc Châu hoặc gửi cho UBND huyện Mộc Châu, bao gồm các thông tin trên các page facebook.

(5) Người Dùng chấp thuận và đồng ý rằng UBND huyện Mộc Châu có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Dùng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu UBND huyện Mộc Châu hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của UBND huyện Mộc Châu, Người Dùng và/hoặc cộng đồng.

 6. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

  • Xóa danh mục sản phẩm.
  • Xóa các giao dịch sổ nợ hoặc thu chi.
  • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản.
  • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản.
  • Cáo buộc hình sự.
  • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Quy Chế Hoạt Động hoặc các Chính Sách của ứng dụng Quản trị và Kinh doanh Du lịch. 

VỀ CHÚNG TÔI

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châucơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý hành chính và phát triển các lĩnh vực cộng đồng và du lịch là mũi nhọn, UBND huyện Mộc Châu đã cho ra mắt Mộc Châu Tour. Ứng dụng trở thành một công cụ hữu ích đối với khách du lịch - doanh nghiệp du lịch - cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Ứng dụng Mộc Châu Tour giúp trải nghiệm du lịch Mộc Châu như người Mộc Châu. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể:

- Cung cấp một công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

- Dễ dàng xây dựng lộ trình du lịch di chuyển tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

- Trong và sau khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ & giúp đỡ kèm theo hình ảnh/video thực tế xác thực thông tin để phản ánh về chất lượng dịch vụ. Những phản ánh của khách sẽ được UBND huyện Mộc Châu tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển tiếp đến cơ quan hữu quan xử lý kịp thời nếu có những hành vi về gian lận thương mại, quảng cáo không đúng sự thật, ép giá khách hàng…

HỖ TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ

UBND huyện Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 14 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hotline: 0947 866 040

Email: contacts@mocchautour