Lễ hội truyền thống Hết Chá

 Mộc Châu, Sơn La

  • Thời gian: 23/3 - 26/3 hàng năm
  • Địa điểm tổ chức: bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Lễ hội Hết Chá là một nét đẹp trong nền văn hóa tâm linh của người Thái, mang nhiều giá trị lịch sử, đậm đà bản sắc các dân tộc ở Mộc Châu. Đây là ngày mà người dân khắp vùng sẽ tổ chức sự kiện để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với người cha nuôi là các thầy mo.

Lễ hội cũng bao gồm 2 phần lễ và hội. Phần lễ là để cho những người con nuôi nhận thầy mo làm người cha cứu chữa, rồi họ tỏ lòng kính trọng biết ơn với vị sứ giả đại diện cho thần linh đã cứu giúp sự sống của mình. Phần hội là từng điệu nhảy đặc sắc, trò chơi dân gian, thể hiện được một nét văn hóa vùng cao tràn đầy sức sống trước thiên nhiên hùng vĩ. Mỗi bước chân, từng cử chỉ, đều mô tả về các hình thái hoạt động thường ngày như làm nương, mở rẫy, trồng cây, săn bắn và hái lượm v.v…

Lễ hội Hết Chá Mộc Châu

Lễ hội Hết Chá Mộc Châu