Công an huyện Mộc Châu

1. Giới thiệu thông tin liên hệ của Công an huyện Mộc Châu

– Thông tin địa chỉ liên hệ công An huyện Mộc Châu: Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

– Số điện thoại: 02123.867.001/ 02123.866.113.

2. Vị trí, chức năng của Công an huyện Mộc Châu

Công an huyện Mộc Châu thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, tiến lên chính quy và từng bước hiện đại.


cmt

1 năm trước

Nội dung trả lời: