Đội múa bản Tà Số

Đội văn nghệ truyền thống dân tộc mông tại điểm du lịch bản Tà số 1, Tà số 2 xã Chiềng Hắc.

Đội văn nghệ dân tộc Mông xã Chiềng Hắc có 40 thành viên đều là dân tộc Mông ở bản Tà số 1 và Tà số 2. Đội văn nghệ sẽ sưu tầm, phục dựng, luyện tập và biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống của dân tộc Mông dựa trên các làn điệu dân ca, dân vũ, tấu các nhạc cụ dân tộc, trình diễn trích đoạn các di sản văn hoá phi vật thể như: Lễ Cúng dòng họ, Nghệ thuật Khèn, Lễ Cúng đá, Lễ Hội Nào Sồng… Các đội văn nghệ thành lập sẽ tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch khi đến nghỉ dưỡng tại Tà số 1, Tà số 2; nhất là các tour du lịch khám phá bản làng, trải nghiệm những sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

Việc xây dựng đội văn nghệ truyền thống dân tộc mông nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc tại điểm du lịch dộng đồng bản Tà số 1, Tà số 2 xã Chiềng Hắc, từng bước đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, nghiên cứu, thưởng thức và giao lưu văn hoá cộng đồng cho khách du lịch; đồng thời tôn vinh các giá trị di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Mông, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hoá mới, có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển du lịch nói riêng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương nói chung.


Nội dung trả lời: