Thịt trâu gác bếp

Pa Pỉnh Tộp
Pa Pỉnh Tộp   Mộc Châu 150.000 VND
Thịt trâu gác bếp Mộc Châu
Thịt trâu gác bếp Mộc Châu   Mộc Châu 800.000 VND

Vải, quần áo thổ cẩm

Gạo nếp nương

Gạo nếp nương
Gạo nếp nương   Mộc Châu 35.000 VND
Gạo nếp nương Mộc Châu
Gạo nếp nương Mộc Châu   Mộc Châu 35.000 VND
Gạo nếp cốm Mộc Châu
Gạo nếp cốm Mộc Châu   Mộc Châu 100.000 VND

Táo mèo khô

Táo mèo khô Mộc Châu
Táo mèo khô Mộc Châu   Mộc Châu 90.000 VND
Rượu táo mèo
Rượu táo mèo   Mộc Châu 200.000 VND
Rượu Táo mèo Mộc Châu
Rượu Táo mèo Mộc Châu   Mộc Châu 80.000 VND
Mận sấy lạnh
Mận sấy lạnh   Mộc Châu 50.000 VND

Hạt mắc khén

Hạt mắc khén
Hạt mắc khén   Mộc Châu 20.000 VND
Mắc Khén
Mắc Khén   Mộc Châu 100.000 VND

Măng khô

Rau sạch Mộc Châu

Rau cải mèo
Rau cải mèo   Mộc Châu 25.000 VND
Su su bao tử Mộc châu
Su su bao tử Mộc châu   Mộc Châu 30.000 VND
Bí đỏ Mộc Châu
Bí đỏ Mộc Châu   Mộc Châu 30.000 VND

Sữa Mộc Châu

Sữa Mộc Châu
Sữa Mộc Châu   Mộc Châu 7.000 VND

Trà O Long Tân Lập

Trà Ô Long
Trà Ô Long   Mộc Châu 50.000 VND